Komory z kontrolowaną atmosferą

W ostatnich latach jest zauważalny, wzrost zainteresowania komorami chłodniczymi. Przyczyn jest co najmniej kilka. Wśród nich można wymienić: wzrost świadomości konsumentów,  którzy rezygnują z produktów przetworzonych (ze względów zdrowotnych) oraz głęboko mrożonych (walory smakowe) na rzecz świeżych - pełnych witamin i składników odżywczych - warzyw i owoców. Check out a coin master free spins

Świeże warzywa, bez względu na porę roku

Wszyscy chcemy cieszyć bogactwem smaku i pięknym wyglądem owoców i warzyw. Często kwestie wizualne decydują o tym czy konsument sięgnie po konkretny towar. Naturalny proces dojrzewania i przejrzewania owoców można spowolnić – i to na tym właśnie zależy producentom i sprzedawcom towarów organicznych.

Opóźnienie rozkładu produktów organicznych

Chłodnie nie rozwiązują problemu, prowadząc do przemarzania owoców i warzyw. Dlatego też komory z kontrolowaną atmosferą są idealnym rozwiązaniem aby opóźnić biochemiczne i fizjologiczne procesy rozkładu organicznych produktów. Wykonujemy komory standardowe, jak i wersji z obniżoną zawartością tlenu (najdłuży termin przechowywania owoców, można uzyskać przy stężęniu tlenu poniżej 1,5%).

Szybkie obniżenie temperatury

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ jakość i długość przechowywania owoców jest zarówno czas zbiorów, jak i termin umieszczenia w komorze.  Przy czym należy pamiętać o stopniowym obniżaniu temperatury, co w praktyce oznacza stopniowe ich schładzanie. Optymalną temperatura dla jabłek i gruszek oscyluje w przedziale 0.5 -3 °C przy czym dla gruszek pozostaje ona niższa (0°C-0.5°C) natomiast przyjmuje się, że dla wielu rożnych rodzajów jabłek przechowywanych w jednej komorze, optymalną temperaturą pozostają 2°C.

Zasady bezpieczeństwa

Każdorazowo informujemy o zasadach jakie obowiązuja w przypadku obsługi komory z kontrolowaną atmosferą. Oddychanie w komorze z obniżoną zawartością tlenu powoduje utratę przytomności w przeciągu 30 sekund. Dłuższe przebywanie w komorze grozi śmiercią wynikającą z niedotlenienia. Konieczne jest bezwględne stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

Komora z kontrolowaną atmosferą

komora-z-kontrolowaną-atmosferą
Powyżej realizacja komory z kontrolową atmosferą firmy "Legutko".